Писатели XXI века

  Амиргулова В. И. (1953)

  Голубева С. С. (1967)

  Грибанова Т. И. (1960)

  Ерёмин В. Г. (1941-2009)

  Золотарёв Л. М. (1935)

  Катанов В. М. (1930)

  Кобылкин Г. И. (1971)

  Корнева В. И. (1949)

  Лапшина С. В. (1960-2007)

  Лысенко А. И. (1951)

  Машукова Е. А. (1963)

  Муссалитин В. И. (1939)

  Нестерова Т. В. (1966)

  Оноприенко Ю. А. (1954)

  Пахомов В. А. (1951)

  Садовский В. Ф. (1947)

  Старченко Н. Н. (1952)

  Туинов Е. В. (1954)

  Фролов А. В. (1965)